Bài Tập Phản Ứng Nhiệt Nhôm

     

Trung trung tâm luyện thi, thầy giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin reviews PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM nhằm cung ứng cho các bạn có thêm bốn liệu học tập tập. Chúc chúng ta học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Bài tập phản ứng nhiệt nhôm


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Có mang

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng của nhôm tính năng với các oxit kim loại ở ánh nắng mặt trời cao

Al + oxit kim loại→oxit nhôm + kim loại

(Hỗn phù hợp X)(Hỗn thích hợp Y)

2. Dạngthường gặp

2Al + Fe2O3→ Al2O3+ 2Fe

8Al + 3Fe3O4→4Al2O3 + 9Fe

2yAl + 3FexOy→ Al2O3+ 3xFe

2Al + Cr2O3→ Al2O3+ 2Cr

2Al + 3CuO→Al2O3 + 3Cu

- Trường đúng theo 1: nếu như phản ứng xảy ra hoàn toàn.

+ hết Al cùng hết oxit kim loại→ chất rắn Y nhận được chỉ có kim loại sinh ra cùng Al2O3.

+ Al hết, dư oxit sắt kẽm kim loại dư→Chất rắn Y thu được kim loại sinh ra, oxit sắt kẽm kim loại và Al2O3.

+ Al dư, oxit sắt kẽm kim loại hết→Chất rắn Y nhận được Al dư, kim loại sinh ra và Al2O3.

Xem thêm: Soạn Bài Tựa "Trích Diễm Thi Tập", Soạn Văn Bài: Tựa Trích Diễm Thi Tập

- Trường vừa lòng 2:Nếu phản bội ứng xẩy ra không trả toàn, các thành phần hỗn hợp Y tất cả Al2O3, sắt kẽm kim loại sinh ra, Al dư và oxit kim loạidư.

3. Phương thức giải

- tất cả hổn hợp Y khi chức năng với hỗn hợp bazơ kiềm (OH-) hóa giải H2

Al + OH- + H2O→AlO2- + 3/2H2

→ có Al dư số mol Al = 2/3 số mol của H2- các thành phần hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch axit bao gồm khí bay ra thì lượng H2 thoát ra là của Al và sắt kẽm kim loại sinh ra làm phản ứng (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học).

Al + 3H+→Al3+ + 3/2H2

M + nH+→Mn+ + n/2H2

+ Định phương tiện bảo toàn khối lượng: mhhX= mhhY + Định cơ chế bảo toàn nhân tố (mol nguyên tử):

nAl (X)= nAl (Y)

nkl (X)= nkl (Y)

nO (X)= nO (Y)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Để khử hoàn toàn mg tất cả hổn hợp CuO cùng PbO buộc phải 8,1g kim loại nhôm, sau phản bội ứng chiếm được 50,2g tất cả hổn hợp 2 kim loại. Cực hiếm của m là

A. 53,4g

B. 57,4g

C. 54,4g

D. 56,4g

Câu 2: Đun nóng lếu hợp có 10,8g bột Al với 16 bột Fe2O3 (không tất cả không khí), nếu năng suất phản ứng là 80% thì cân nặng Al2O3 thu được là:

A. 7,8g

B. 10,2g

C. 8,16g

D. 16,32g

Câu 3: cần sử dụng m (g) Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản nghịch ứng thấy cân nặng oxit sút 0,58 g. Hỏi lượng nhôm đã dùng m =?

A. M = 0,27 g

B. M = 2,7g

C. M = 0,54 g

D. M = 1,12 g.

Xem thêm: Loài Vật Thông Minh Nhất Thế Giới, 13 Loài Vật Thông Minh Nhất Hành Tinh

Câu 4: Trộn 6,48g Al cùng với 16g Fe2O3. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Lúc A công dụng với hỗn hợp NaOH dư tất cả 1,344 lit khí bay ra (đkc). Năng suất của phản bội ứng nhiệt độ nhôm là:

A. 85%

B. 80%

C. 75%

D. 100%

Câu 5: Nung nóng m gam lếu hợp tất cả Al cùng Fe3O4 vào điều kiện không tồn tại không khí. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. đến X công dụng với hỗn hợp NaOH (dư) thu được dung dịch Y, hóa học rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào hỗn hợp Y, thu được 39 gam kết tủa. Quý giá của m là:

A. 45,6.

B. 48,3.

C. 36,7.

D. 57,0.

Trung chổ chính giữa luyện thi - gia sư - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC