Bài Tập Nguyên Phân Giảm Phân Thụ Tinh

     

Bài tập về nguyên phân và giảm phân tổng hợp những bài tập về nguyên phân và sút phân bao gồm kèm lời giải chi tiết giúp những em học giỏi môn Sinh học phần nguyên phân, sút phân, ôn thi học tập sinh giỏi môn Sinh lớp 10, 11 hiệu quả. Chúc những em học tốt.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên phân giảm phân thụ tinh


Giải bài tập trang 9 SGK Sinh học tập lớp 10: những cấp tổ chức triển khai của nhân loại sống

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục nguyên sơ phân bào thường xuyên với số lần đồng nhất ở vùng sinh sản, môi trường cung ứng 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín bớt phân đã đòi hỏi môi trường tế bào hỗ trợ thêm 2560 nhiễm dung nhan thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 phù hợp tử. Biết không tồn tại hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong sút phân.

Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm sắc đẹp thể 2n của loài cùng tên của chủng loại đó

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực tuyệt cái? Giải thích?

Cách giải

a. Hotline x là tần số nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội của loài, ta có:

2n(2x – 1)10 = 2480 với 2n2x10 = 2560 → n = 8 (ruồi giấm)

2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào con sinh ra: 320

Số giao tử thâm nhập thụ tinh: 128/10 . 100 = 1280

Số giao tử sinh ra từ từng tế bào sinh giao tử: 1280/320 = 4 suy ra là nhỏ đực

Bài tập 2: Ở 1 loại ong mật, 2n=32. Trứng lúc được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng ko được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng tất cả trứng được thụ tinh và trứng ko được thụ tinh, tuy vậy chỉ tất cả 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn sót lại đều ko nở với bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ cùng ong đực nói trên cất tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.


a/ kiếm tìm số ong thợ bé và số ong đực con.

b/ tổng thể trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?

c/ giả dụ số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với những trứng chiếm 1% đối với tổng số tinh trùng xuất hiện thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu đổi mới là bao nhiêu?

Cách giải

a/ gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x

Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b/ tổng thể trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160

c/ toàn bô nhiễm nhan sắc thể bị tiêu biến

– Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

– Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000

– Số trứng ko thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

– Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64

– Số trứng thụ tinh ko nở: 6000 – 4800 = 1200

– tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài triển khai nguyên phân liên tục một số đợt yên cầu môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm nhan sắc thể (NST) 1-1 mới. Những tế bào nhỏ sinh ra từ dịp nguyên phân sau cuối đều sút phân thông thường tạo 128 tinh trùng cất NST Y.

Xem thêm: Put In Place Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Put In Place Trong Tiếng Anh

a. Số dịp nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Khẳng định bộ NST 2n của loài?

c. Trong quy trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?

d. Tính số lượng NST đối kháng môi trường cung ứng cho tổng thể quá trình tạo giao tử từ là 1 tế bào sinh dục sơ khai

e. Có bao nhiêu kiểu chuẩn bị xếp của những NST kép xung quanh phẳng xích đạo của thoi vô sắc ở kì thân 1 phân bào giảm nhiễm.

GIẢI

Số lần nguyên phân:

– Số tinh trùng có NST Y = tinh trùng với NST X = 128

Tổng số tinh trùng sinh sản thành: 128 × 2 = 256

Số TB sinh tinh: 256/4 = 64

Số lần nguyên phân: điện thoại tư vấn K là số dịp nguyên phân

2k = 64 → k = 6

Bộ NST 2n: (26 – 1) × 2n = 504 → 2n = 8

– Số thoi vô sắc đẹp hình thành: 26 – 1 = 63

– Số NST môi trường cung ứng cho tế bào sinh dục sơ khai tạo nên giao tử:

(26-1 + 1) × 8 = 1016

– Số kiểu bố trí là: 8 kiểu sắp tới xếp.

Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục của một cơ thể nguyên phân liên tục một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo thành 2480 NST đơn mới tương đương. Những tế bào nhỏ đều trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín, giảm phân tạo nên các giao tử, môi trường xung quanh nội bào đã cung ứng thêm nguyên liệu tạo cho 2560 NST đơn. Năng suất thụ tinh của giao tử 10% khiến cho 128 đúng theo tử lưỡng bội bình thường.

a. Xác minh bộ NST lưỡng bội của loài?

b. Xác định giới tính của khung người tạo nên những giao tử trên?

c. Những hợp tử được chia thành hai đội A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi đúng theo tử trong team A bao gồm số đợt nguyên phân gấp 2 lần số dịp nguyên phân trong nhóm B. Những hợp tử trong mỗi nhóm có số lần nguyên phân bởi nhau. Tổng số NST solo có trong tổng thể các tế bào con sinh ra từ bỏ 2 nhóm bởi 10240 NST đối chọi lúc chưa nhân đôi. Tra cứu số lần nguyên phân của mỗi đúng theo tử trong những nhóm tế bào?

Cách giải

a. Ở vùng chín mỗi tế bào sinh dục có một lần nhân đôi NST sinh hoạt kì trung gian của lần phân bào I nên con số NST hỗ trợ bằng số lượng NST tất cả trong tế bào lúc đầu trước khi lao vào giảm phân. Suy ra số lượng NST 1-1 có trong những tế bào trước khi tiến hành giảm phân là 2560 NST đơn.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Vật Lý Lớp 6, Đề Kiểm Tra 15 Phút

– số lượng NST đối kháng có vào 10 tế bào sinh dục sơ khai là 2560 – 2480 = 80

– cỗ NST lưỡng bội của loài 2n = 80/10 = 8

b. Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo ra 128 phù hợp tử thì con số giao tử cần phải có: 128/10 x 100 = 1280 giao tử

– số lượng tế bào sinh dục nhỏ khi chưa phi vào vùng chín được tạo nên từ team tế bào trên: 2560/8 = 120 tế bào

Nếu các tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo ra 320 tế bào trứng, không được hoàn tất quá trình thụ tinh. Vậy đội tế bào bên trên là tế bào nam nữ đực. Bởi tạo được: 320 x 4 = 1280 tinh trùng.

c. Gọi số đợt nguyên phân của mỗi đúng theo tử trong team B là k. Suy ra số lần nguyên phân của vừa lòng tử trong đội A là 2k. Theo giả thiết ta tất cả phương trình: 

*