1 mũ 3 bằng bao nhiêu

     
a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105

Bài 57: Tính giá chỉ trị các lũy quá sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024

b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243

c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256

d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625

e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296

Bài 58:

a) Lập bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20.

Bạn đang xem: 1 mũ 3 bằng bao nhiêu

b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 20

*


b) các bạn dựa vào bảng sống câu a để triển khai câu này:

64 = 8.8 = 82169 = 13.13 = 132196 = 14.14 = 142

Bài 59:

a) Lập bảng lập phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem thêm: Tỉ Lệ Xuất Nhập Khẩu Là Gì? Sự Thay Đổi Của Tỷ Lệ Xuất Nhập Khẩu

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10

*

b) các bạn dựa vào bảng làm việc câu a để gia công câu này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63

Bài 60: Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7

Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: trong số số sau, số nào là lũy vượt của một số trong những tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số có tương đối nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

Lời giải

Các số là lũy quá của một số trong những tự nhiên với số mũ to hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100


8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102

Bài 62:

a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau bên dưới dạng lũy quá của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 0 12 chữ số 0

Lời giải

Ghi nhớ: với lũy thừa của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 phía sau số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì gồm 2 số 0 đằng sau số 1)103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1 000 000

b) Viết bên dưới dạng lũy quá của 10

Bài 63: Điền dấu "X" vào ô yêu thích hợp:

*

Lời giải

*

Bài 64: Viết kết quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5

Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) xem xét trong câu này x là cơ số cùng x1 = x


x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) chú ý trong câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: bằng cách tính, em hãy cho biết thêm số nào to hơn trong hai số sau?

a) 23 cùng 32 ; b) 24 với 42c) 25 cùng 52 ; d) 210 và 100

Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 25 buộc phải 25 > 52

d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 cần 210 > 100

Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Động Vật Thông Minh Nhất Thế Giới Động Vật, 10 Loài Động Vật Thông Minh Nhất Trên Trái Đất

Hãy dự kiến 11112 bởi bao nhiêu? soát sổ lại dự đoán đó.

Lời giải

Nhận xét: khi nhân một vài có nhị chữ số với 11, chúng ta giữ nguyên hai số đầu và cuối, sau đó cộng hai số đầu và cuối nhằm ra những số sinh sống giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 1), sau đó cộnghai số đầu với cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - không thay đổi số đầu (số 1) cùng số cuối (số 2), tiếp đến cộnghai số đầu với cuối (1+2 = 3) nhằm ra số giữa

Phát triển tiếp qui phương pháp trên lúc nhân một trong những có 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: Trong hiệu quả thì

số nghỉ ngơi chính giữa của là số phệ nhất

sau này sẽ giảm dần đồng hầu như về hai phía của số thiết yếu giữa

Ví dụ như vào 1112 = 12321 thì số vị trí trung tâm là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần dần về cả nhị phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra: - chúng ta có thể sử dụng máy tính xách tay bỏ túi để soát sổ kết quả.- Hoặc tiến hành phép nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(bạn đang thấy trong công dụng số lớn nhất là số 4, tiếp nối giảm dần dần về cảhai phía là 3, 2, 1)Từ khóa kiếm tìm kiếm: