• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

Danh Hiệu Thi Đua Trường từ năm 2001 - 2008

Năm học 2001-2002

-Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo tặng Trường tiên tiến xuất sắc theo Quyết định số 4789/GĐTT ngày 16.10.2002. 

-Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ tặng theo Quyết định số 743 ngày 11/09/2002. 

-Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn giáo dục thành phố Đà Nẵng tặng theo Quyết định số 139/QĐ/CĐN ngày 21.07.2003.

Năm học 2002-2003

-Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Trường Tiên tiến xuất sắc theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 05.11.2003

-Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn giáo dục thành phố Đà Nẵng tặng theo Quyết định số 81/QĐ/CĐGD ngày 21.07.2003

Năm học 2003-2004

-Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Trường Tiên tiến xuất sắc theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 10.04.2004

-Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn giáo dục thành phố Đà Nẵng tặng theo Quyết định số 81/QĐ/CĐGD ngày 15.07.2004

Năm học 2004-2005

 -Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Trường Tiên tiến xuất sắc theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 15.11.2005.

-Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng theo Quyết định số 359/QĐKT ngày 29.07.2005

Năm học 2005-2006

-Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Trường Tiên tiến xuất sắc theo Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 13.11.20066.

-Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng tặng theo Quyết định số 123/QĐ LĐLĐ ngày 04.08.2006.

-Bằng khen của Công an Thành phố Đà Nẵng tặng về phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Năm học 2006-2007

-Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng tặng Trường Tiên tiến xuất sắc.

-Bằng khen của Liên đoàn Lao động của thành phố Đà Nẵng.

-Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba theo Quyết định số 1340/2007/QĐ/CTN ngày 14.11.2007 của Chủ tịch Nước cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Năm học 2007 - 2008

-Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo tặng Trường tiên tiến xuất sắc theo Quyết định số  7329/QĐ/BGD&ĐT ngày 30.10.2008

-       Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Đà Nẵng theo quyết định sô 190/QĐ-LĐLĐ ngày 07.08.2008

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02