• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT

NGUYỄN KHUYẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101/TB-THCS&THPTNK

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2018

 THÔNG BÁO

Về ngày tựu trường và một số công tác đầu năm học 2018-2019

 Nhà trường thông báo cho phụ huynh và các em học sinh được biết một số nội dung về thời gian chuẩn bị cho Khai giảng năm học 2018-2019 như sau:

1. Ngày 30/08/2018

Nhà trường niêm yết danh sách lớp, danh sách giáo viên chủ nhiệm, phòng học, giờ học, hiệu lệnh trống, sơ đồ lớp tại bảng thông báo. Riêng thời khóa biểu sẽ thông báo về lớp trong ngày tập trung.

2. Ngày 31/08/2018

Học sinh các lớp tập trung tại phòng học để GVCN triển khai một số nội dung công việc. Các lớp được phân công tham gia lao động vệ sinh dưới sự hướng dẫn của GVCN. Trang phục: Đồng phục thể dục.

+ Từ 7h30: Toàn thể học sinh lớp 6+7+8+9 (K6+7+8+9).

+ Từ 13h30: Toàn thể học sinh lớp 10+11 (K10+11).

3. Từ ngày 01 đến 03/9/2018

Học sinh nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9

4. Ngày 04/9/2018

Đúng 15h00: Toàn thể học sinh tập trung tại sân trường để chuẩn bị tổng duyệt Lễ khai giảng theo hướng dẫn của GVCN và Ban tổ chức.

Trang phục: Đồng phục thể dục.

5. Ngày 05/9/2018

LỄ KHAI GIẢNG NH 2018-2019 VÀ NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN

Học sinh dự Lễ mặc trang phục đi học

+ 6h30: Tập trung học sinh toàn trường.

+ 7h00: Khai mạc Lễ Khai giảng năm học 2018-2019.

+ Từ 8h00: K6+7+8+9 học theo thời khóa biểu (từ tiết 2), K10+11 ra về.

+ Từ 12h40: K10+11 học văn hóa theo thời khóa biểu.

(Từ ngày 06/9/2018: Bắt đầu thực hiện lịch học thể dục theo thời khóa biểu, trang phục thể dục.)

6. Lưu ý

Học sinh khi đến trường học văn hóa phải mặc đồng phục theo qui định. Ngoài buổi học chính khóa và thể dục, học sinh khi đến trường phải mặc trang gọn gàng, lịch sự.

(Học sinh có nhu cầu mua thêm đồng phục thể dục, liên hệ phòng y tế. Vở bài tập Âm nhạc + Mỹ thuật khối 6+7+8+9 sẽ phát theo lớp).

Đề nghị các em nghiêm túc thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Niêm yết;

- Lưu: VT, GVụ.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 Nguyễn Thành Lễ

 

 

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02