• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐẦ NẴNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN                        Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                   LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9

                                                                             NĂM HỌC 2012-2013

 

SÁNG

THỨ BA

23/4/2013

 

 

SÁNG

THỨ TƯ

24/4/2013

 

SÁNG

THỨ NĂM

25/4/2013

 

SÁNG

THỨ SÁU

26/4/2013

 

Môn

NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 8 giờ 00

 

 

Môn

TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 8 giờ 00

 

 

Môn

VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 8 giờ 00

 

 

Môn

HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 8 giờ 00

 

 

Môn

ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 10 giờ 00

 

 

 

Môn

LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 10 giờ 00

 

 

Môn

SINH HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 9 giờ 15

 

 

 

Môn

TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Giờ bắt đầu làm bài: 9 giờ 15

 

 

- Các môn: Thể dục, Mỹ thuật; GVBM tự sắp xếp và tổ chức cho học sinh kiểm tra trong tuần 33 (từ ngày 15/4 đến 20/4/2013)                          

- Các môn: GDCD và Công nghệ kiểm tra vào tiết 3, 4 của ngày thứ 5 (18/4/2013)

 

* Lưu ý: Học sinh có mặt tại phòng thi trước giờ làm bài 30 phút

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG   


SỞ GD&ĐT  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYÊN                         Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                  LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 6, 7, 8

                                                                               NĂM HỌC 2012-2013

BUỔI

 

THỨ NĂM

02/5/2013

 

 

THỨ SÁU

03/5/2013

 

THỨ BẢY

04/5/2013

 

THỨ HAI

06/5/2013

 

SÁNG

 

NGỮ VĂN

Lớp 7, 8

(90 phút)

 

ĐỊA LÍ

Lớp 7, 8

(45 phút)

 

TOÁN

Lớp 7, 8

(90 phút)

 

LỊCH SỬ

Lớp 7, 8

(45 phút)

 

VẬT LÍ

Lớp 7, 8

(45 phút)

 

SINH HỌC

Lớp 7, 8

(45 phút)

 

TIẾNG ANH

Lớp 7

(45 phút)

 

HÓA HỌC

Lớp 8

(45 phút)

 

TIẾNG ANH

Lớp 8

(45 phút)

 

CHIỀU

 

 

 

NGỮ VĂN

Lớp 6

(90 phút)

 

ĐỊA LÍ

Lớp 6

(45 phút)

 

 

TOÁN

Lớp 6

(90 phút)

 

LỊCH SỬ

Lớp 6

(45 phút)

 

 

VẬT LÍ

Lớp 6

(45 phút)

 

SINH HỌC

Lớp 6

(45 phút)

 

TIẾNG ANH

Lớp 6

(45 phút)

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                           

  

- Các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học; GVBM tự sắp xếp và tổ chức kiểm tra trong tuần 34 (từ ngày 22/4 đến 26/4/2013)

- Các môn: GDCD và Công nghệ kiểm tra vào tiết 3, 4 của ngày thứ 5 (25/4/2013)

* Lưu ý:

- Buổi sáng: Giờ làm bài bắt đầu lúc 7giờ30

- Buổi chiều: Giờ bắt đầu làm bài lúc 13giờ30

- Học sinh có mặt tại phòng thi trước giờ làm bài 30 phút 

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                   

v    Học sinh phải  thi qua hết vòng thi số 16.

v    Học sinh đã dự kì thi cấp quận.

v    Thời gian thi: 

 • Lớp 7, 9: 13h15 ngày 28/3

 • Lớp 6,8: 15h30 ngày 28/3

v    Địa điểm: phòng Tin 1, Tin 2

 

DANH SÁCH HOC SINH KHỐI 6 DỰ THI VIOLYMPIC CẤP THÀNH PHỐ

STT ID Họ và tên Lớp Trường
1 234850 Nguyễn Hoàng Phú Thịnh 6/1 trường thcs nguyễn khuyến
2 13791917 Ngô Tấn Hưng 6/1 trường thcs nguyễn khuyến
3 13844921 Nguyễn Thị Mỹ Ánh 6/1 trường thcs nguyễn khuyến
4 2345169 Nguyễn Danh Lân 6/2 Trường THCS Nguyễn Khuyến
5 4556719 Lương Trần Thủy Tiên 6/4 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
6 15426926 Phan Dinh Khoi 6/7 trường thcs nguyễn khuyến
7 13416003 Trần Nguyễn Đăng Thụy 6/3 trường thcs nguyễn khuyến
8 5785830 Nguyễn Thị Thu Uyên 6/8 trường thcs nguyễn khuyến
9 11938825 Trần Ngọc Quỳnh Mai 6/4 Trường THCS Nguyễn Khuyến
10 17160954 Trần Thu Mai Anh 6/1 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
11 16714329 Đặng Trần Anh Thư 6/6 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
12 12831866 Hà Trương Thục Nhi 6/3 trường thcs nguyễn khuyến
13 15217464 Đỗ Minh Đức 6/8 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
14 12327779 Lê Thành Đô 6/1 Trường THCS Nguyễn Khuyến
15 15061160 Phan Trung Hiếu 6/6 trường thcs nguyễn khuyến
16 12982906 Vũ Duy Hưng 6/5 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
17 2911882 Huỳnh Trần Bảo Minh 6/2 trường thcs nguyễn khuyến
18 14679117 Đàm Nguyễn Quốc Khánh 6/2 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
19 16297754 Trần Đỗ Duy Bảo 6/4 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
20 12251189 Lê Thành Đô 6/1 Trường THCS Nguyễn Khuyến
21 12534023 Phạm Quang Mẫn 6/1 trường thcs nguyễn khuyến
22 16932147 Nguyễn Minh Man 6/2 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
23 5850151 Nguyễn Quốc Tuấn 6/6 Trường THCS Nguyễn Khuyến

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 7 DỰ THI VIOLYMPIC CẤP THÀNH PHỐ

STT ID Họ và tên Lớp Trường
1 15078987 Pham Nguyen Quoc Huy 7/7 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
2 2464056 Phan Tiến Thành 7/7 trường thcs nguyễn khuyến
3 470325 Võ Lê Hải Đăng 7/7 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
4 3932671 Phạm Tuấn Kiệt 7/6 trường thcs nguyễn khuyến
5 11846427 Lê Khả Hải 7/5 Trường THCS Nguyễn Khuyến
6 17422158 Lưu Trương Vĩnh Trân 7/1 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
7 15205095 Phạm Đức Long 7/7 trường thcs nguyễn khuyến
8 13527484 Lê Hoàng Vy 7/8 trường thcs nguyễn khuyến
9 16760171 Hồ Như Hoàng 7/1 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
10 16179248 Nguyễn Tường Duy Bảo 7/6 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
11 10320400 Lê Khả Hải 7/5 Trường THCS Nguyễn Khuyến
12 16785235 Lê Văn Khánh 7/7 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
13 12868812 Đỗ Hữu Đạt 7/6 trường thcs nguyễn khuyến
14 2297457 Trần Nguyên Khôi 7/7 Trường THCS Nguyễn Khuyến
15 12089296 Phạm Minh Khang 7/1 trường thcs nguyễn khuyến
16 9301591 Ngô Thành Huy 7/3 Trường THCS Nguyễn Khuyến
17 5554946 Phạm Hoà Nhi 7/8 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
18 15736697 Nguyễn Trần Anh Khoa 7/7 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
19 13660 Kiều Thị Phượng 7/6 trường thcs nguyễn khuyến
20 3341351 Đỗ Oanh Khải 7/3 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
21 8374094 Nguyễn Thượng Hoàng Long 7/4 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
22 17436490 Đặng Hùng Vĩnh 7/5 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
23 9804389 Đặng Minh Anh 7/8 trường thcs nguyễn khuyến
24 7124021 Từ Phạm Ngọc Huy 7/8 trường thcs nguyễn khuyến
25 5852667 Nguyễn Xuân Hoàng 7/2 trường thcs nguyễn khuyến
27 9168499 Nguyễn Đình Khang 7/8 Trường THCS Nguyễn Khuyến
28 14478526 Lê Hồng Đức 7/4 trường thcs nguyễn khuyến

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 DỰ THI VIOLYMPIC CẤP THÀNH PHỐ

 

STT ID Họ và tên Lớp Trường
1 12216310 Dương Thị Minh Đức 8/1 Trường THCS Nguyễn Khuyến

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9 DỰ THI VIOLYMPIC CẤP THÀNH PHỐ

 

STT ID Họ và tên Lớp Trường
1 17264033 Nguyễn Phương Trang 9/1 Trường Thcs Nguyễn Khuyến
2 10093405 Đoàn Ngọc Minh Thảo 9/4 trường thcs nguyễn khuyến
3 2407485 Nguyen Huu Hoang Hai 9/2 trường thcs nguyễn khuyến
4 15230347 Phạm Nguyễn Thiện Huy 9/2 trường thcs nguyễn khuyến
5 15466569 Phạm Duy Tuấn 9/4 trường thcs nguyễn khuyến

 

Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp thành phố

Click vào link bên dưới để tải

 

 

 

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02