• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

   SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

     TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

 
   

 


Số: 37/QĐ-THCSNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kết quả Giải Nguyễn Khuyến lần thứ XV

 (NĂM HỌC 2014-2015)

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN TP. ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 24/TCCB ngày 20/01/1997 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường THCS Nguyễn Khuyến;

Căn cứ điều 24 và 25 của Điều lệ trường phổ thông quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ quyết định Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29.12.2006;

Căn cứ vào kết quả bài thi của học sinh dự thi;

Căn cứ đề nghị của bộ phận chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả các đội tuyển học sinh giỏi khối 6, 7, 8 trong kỳ thi học sinh giỏi GIẢI NGUYỄN KHUYẾN LẦN THỨ XV - Năm học 2014-2015 với mức điểm ở mỗi giải như sau:

         

 TT

Môn

Giải

TS HS đạt giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

1

Văn 6

Từ 7,50 à 7,75 điểm (03)

Từ 7,00 à 7,25 điểm (05)

Từ 6,50 à 6,75 điểm (05)

Từ 5,75 à 6,25 điểm (10)

23

2

Văn 7

Từ 8,50 à 9,00 điểm (03)

Từ 7,50 à 8,00 điểm (03)

6,75 ­à 7,00  điểm (10)

Từ 5,50 à 6,50 điểm (12)

28

3

Văn 8

Từ 7,25 à 7,50 điểm (03)

7,00 điểm (03)

Từ 6,25 à 6,50 điểm (05)

Từ 5,00 à 6,00 điểm (15)

26

4

Toán 6

Từ 7,25 à 8,50 điểm (07)

Từ 5,50 à 7,00 điểm (11)

Từ 4,75 à 5,25 điểm (14)

Từ 3,50 à 4,50 điểm (25)

 57

5

Toán 7

Từ 6,50 à 8,50 điểm (08)

Từ 5,75 à 6,25 điểm (11)

Từ 5,00 à 5,50 điểm (14)

Từ 3,75 à 4,75 điểm (24)

57 

6

Toán 8

Từ 7,25 à 10,00 điểm (07)

6,25 à 7,00 điểm (10)

Từ  5,00 à 6,00 điểm (13)

Từ 3,25 à 4,75 điểm (21)

51 

7

Tin 6

Từ 9,00 à 10,00 điểm (04)

Từ 7,00 à 8,50 điểm (07)

Từ 5,00 à 6,50 điểm (10)

Từ 3,00 à 4,50 điểm (17)

38

8

Tin 7

Từ 9,50 à 10,00 điểm (02)

Từ 7,00 à 8,00 điểm (03)

Từ 5,00 à 5,50 điểm (02)

Từ 3,00 à 4,00 điểm (04)

11

9

Tin 8

Từ 9,00 à 10,00 điểm (03)

8,00 điểm (03)

Từ 6,00 à 7,00 điểm (02)

 

08

10

Anh 6

Từ 8,10 à 8,80 điểm (07)

Từ 7,30 à7,90 điểm (12)

Từ 6,70 à 7,20 điểm (15)

Từ 6,00 à 6,50 điểm (24)

58

11

Anh 7

Từ 8,20 à 9,00 điểm (08)

Từ 7,90 à 8,10 điểm (10)

Từ 7,30 à 7,80 điểm (14)

Từ 6,30 à 7,20 điểm (19)

51

12

Anh 8

Từ 7,40 à 8,10 điểm (08)

Từ 6,90 à 7,30 điểm (11)

Từ 6,40 à 6,80 điểm (13)

Từ  5,40 à 6,30 điểm (18)

50 

13

Lý 8

Từ 8,00 à 8,50 điểm (06)

Từ  6,50 à 7,75 điểm (09)

Từ  5,00 à 6,25 điểm (16)

Từ 3,75 à 4,75 điểm (12)

43

14

Hóa 8

Từ 6,50 à 7,30 điểm (07)

Từ  5,60 à 6,40 điểm (12)

Từ 5,00 à 5,50 điểm (15)

Từ 4,10 à 4,90 điểm (18)

52

Tổng số giải

76

110

148

219

553

Điều 2. Những học sinh đạt điểm chuẩn như trên, được cấp giấy chứng nhận và nhận thưởng theo qui định của nhà trường.

Điều 3. Căn cứ vào mức độ giải, học sinh được hưởng chế độ khuyến khích trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vào đầu năm học 2015-2016.

Điều 4. Các bộ phận liên quan, Phó hiệu trưởng chuyên môn, các Tổ trưởng chuyên môn và các học sinh thuộc các đội tuyển học sinh giỏi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT.                                                                                                                              

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Thu Thanh

 

Thể lệ cuộc thi chinh phục 2015

 

Hướng dẫn về cuộc thi tin học văn phòng năm 2015

Click vào link để tải

 

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02