• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

THÔNG BÁO

Về việc bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho giáo viên

          Nhà trường đã thông báo đến các thầy cô giáo công văn số 3608/SGDDT-TCCB ngày 21/10/2015 về việc bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ theo chức danh nghề nghiệp giáo viên các bậc học (Tại bảng thông báo – Phòng hội đồng). Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có giáo viên nào đăng kí.

           Nay nhà trường thông báo lại, cụ thể như sau:

 1. Giáo viên đọc và nghiên cứu thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của BGD&ĐT. (Đính kèm)

2. Theo thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngày 16/9/2015, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS được quy định về trình độ ngoại ngữ như sau:

2.1. Chức danh  nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng I (mã số V.07.04.10) (Tương đương Ngạch GVTH cao cấp mã số 15.112): Phải có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 theo TT 01 (tương đương chứng chỉ C)

2.2. Chức danh  nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng II (mã số V.07.04.11) (Tương đương Ngạch GV trung học cơ sở chính - mã số 15a. 201): Phải có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 theo TT 01 ( tương đương chứng chỉ B)

2.3. Chức danh  nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng III (mã số V.07.04.12) (Tương đương Ngạch GV trung học cơ sở - mã số 15a. 201): Phải có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 theo TT 01 ( tương đương chứng chỉ A).

 Căn cứ công văn số 3608/SGDDT-TCCB ngày 21/10/2015 của Sở GD&ĐT, GV có nhu cầu tham gia bồi dưỡng, cập nhật trình độ ngoại ngữ đăng kí gấp để Sở có kế hoạch tổ chức lớp học. Thời gian: 1/11/2015.

Trình độ ngoại ngữ là tiêu chuẩn để thực hiện việc chuyển xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên. Vì quyền lợi cá nhân, đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện.

Hạn cuối đăng kí: Sáng 2/11/2015.

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Mời các thầy cô click vào link để tải

 

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02