• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

Thông báo chuyển sinh hoạt Đoàn 2017

                                             

BCH ĐOÀN QUẬN CẨM LỆ

       CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN KHUYẾN

                          ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

                          Đà Nẵng, ngày 1 tháng 9 năm 2017 


THÔNG BÁO

Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn 

Kính gửi:   - Các chi đoàn học sinh khối lớp 10

 Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của hành Chi đoàn. Ban chấp hành Chi đoàn Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến thông báo kế hoạch chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên học sinh Khối 10 như sau:

1. Đối tượng chuyển sinh hoạt

- Tất cả học sinh khối 10 đã được kết nạp đoàn;

2. Cách thức chuyển sinh hoạt

- Đoàn viên trở về nơi mình được kết nạp (Trường THCS), xin rút sổ đoàn viên và nộp lại cho đoàn trường THPT.

- Sổ đoàn hợp lệ phải có ghi quyết định kết nạp, nhận xét và giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn.

3. Thời gian chuyển sinh hoạt

- Sổ đoàn viên được nộp lại cho Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng (tạm thời),  Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng (tạm thời) của các lớp kiểm tra sổ đoàn, lập danh sách và nộp lại cho chi đoàn trường.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 5/9/2017 đến ngày 9/9/2017, chi đoàn trường không nhận những sổ đoàn nộp sau thời điểm ngày 9/9/2017.

- Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ: đồng chí Nguyễn Quốc Luật - Bí thư Chi đoàn trường, điện thoại 0905286752, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Nhận được thông báo này, đề nghị các chi đoàn thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn.

  

Nơi nhận:

- Chi bộ; BCH Đoàn Quận

Cẩm Lệ (để báo cáo)

- Các chi đoàn K10 (thực hiện)

 

T/M BCH CHI ĐOÀN

Bí thư

 

 

Nguyễn Quốc Luật

    

 

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02