• Câu lạc bộ
    Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
  • Câu lạc bộ
    Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
  • Y tế học đường
    Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

Khuyến khích cơ quan Nhà nước thuê dịch vụ CNTT

Quy định khuyến khích cơ quan Nhà nước thuê dịch vụ CNTT sẽ tháo gỡ những bất cập khi sử dụng dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước và mở rộng thị trường, doanh thu cho các doanh nghiệp CNTT.

Sáng ngày 22/8/2012, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp với các Vụ, Cục liên quan về việc ban hành quy định chính sách đối với hoạt động sử dụng dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, các hạng mục đầu tư về phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu,… trong các cơ quan Nhà nước thường chỉ được thực hiện đầu tư một lần ban đầu. Chi phí duy trì vận hành giao cho các đơn vị rất ít, thậm chí trong dự án đầu tư ban đầu còn không tính tới việc này, trong khi hàng năm đều phải có chi phí cho việc cập nhật, sửa đổi phần mềm, phí bản quyền (license), phí dịch vụ vận hành, duy trì hệ thống ứng dụng CNTT hàng năm… Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT không thể “làm không công” mãi vì bản chất của doanh nghiệp là phải có doanh thu, lợi nhuận mới có vốn để tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Và nhiều cơ quan Nhà nước đã phải xoay sở tìm cách để có tiền chi cho khoản phí duy trì dịch vụ này.

Chia sẻ về khó khăn trên, ông Nguyễn Trọng Đường - Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho biết: Thực ra, các cơ quan Nhà nước vẫn được quyền thuê ngoài dịch vụ CNTT nhưng chưa có cơ chế, chính sách cụ thể. Do đó, rất cần có danh mục chi cho dịch vụ CNTT để giúp cho người làm CNTT dễ dàng đề xuất hay phê duyệt khoản chi cho dịch vụ CNTT.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, nhận xét: Không ai cấm các cơ quan Nhà nước thuê dịch vụ CNTT nhưng việc này chưa phổ biến nên các đơn vị phụ trách CNTT vẫn khó thuyết phục cơ quan phụ trách tài chính duyệt khoản chi này.

Vụ CNTT đang tích cực xây dựng Nghị định về dịch vụ CNTT, trong đó có một chương riêng về việc sử dụng dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước, dự kiến sẽ nêu rõ tiêu chí xác định các dịch vụ khuyến khích thuê ngo