• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

Danh sách CB-GV-CNV Trường THCS Nguyễn Khuyến

DANH SÁCH CB-GV-CNV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

BAN GIÁM HIỆU
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Hồ Thị Thu Thanh Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phạm Tín Dũng P.Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Ngô Văn Nuôi P.Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
         
       
TỔ VĂN PHÒNG  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Nguyễn Lê Bội Liên GV TV - TT  
2 Trần Thị Dung Kế Toán  
3 Nguyễn Hữu Nguyên Hạnh Tổng Phụ Trách  
4 Đinh Thị Hồng Hải PTCNTT  
5 Vũ Thị Kim Lan Giáo vụ  
6 Nguyễn Quốc Tiến Kỹ thuật  
7 Nguyễn Hữu Tâm PT Hội trường  
8 Thiều Thị Vuy Y tế  
9 Nguyễn Thị Thu Vân Phục vụ  
10 Nguyễn Văn Phát Bảo Vệ  
11 Huỳnh Ngọc Dũng Bảo Vệ  
12 Trần Ngọc Thống Bảo Vệ  
13 Cao Văn Danh Bảo Vệ  
14 Ngô Huân Bảo Vệ  
15 Phan Năm Bảo Vệ  
         
       
       
TỔ NGOẠI NGỮ  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Nguyễn Văn Hải GV Anh - TT  
2 Nguyễn Thị Ân GV Anh  
3 Lê Thị Thu GV Anh  
4 Lê Văn Hòa GV Anh  
5 Nguyễn Hữu Hoàng GV Anh  
6 Đinh Thị Ngọc Hồng GV Anh  
         
       
TỔ TOÁN - TIN  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Hoàng Hào GV Toán - TT  
2 Đoàn Văn Dung GV Tin  
3 Lê Quốc Hưng GV Tin  
4 Nguyễn Tấn Đạt GV Toán  
5 Lê Văn Khôi GV Toán  
6 Hồ Kỳ GV Toán  
7 Ngô Thị Thanh Thủy GV Toán  
8 Phạm Thị Diễm Tuyền GV Toán  
9 Tôn Nữ Bích Vân GV Toán  
10 Lê Thúy Mẫn GV Toán  
11 Nguyễn Ngọc Diệp GV Toán  
         
       
TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
15 Nguyễn Xuân Xanh GV Lý - TT  
10 Đoàn Hữu Vinh GV CNghệ  
12 Nguyễn Thị Bích Thủy GV Lý  
13 Trương Thị Thúy GV Lý  
14 Nguyễn Thị Kim Trường GV Lý  
       
     
TỔ HÓA - SINH  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Nguyễn Thị Chính GV Sinh - TT  
2 Nguyễn Thị Kim Anh GV Sinh  
3 Nguyễn Thị Huân GV Sinh  
4 Lê Thị Thu Liễu GV Sinh  
5 Nguyễn Thị Nhiệm GV Hóa Sinh  
6 Lê Hồng Phương GV Hóa  
7 Ngô Thị Thục Trang GV Hóa  
8 Phạm Thị Lan Viên GV Hóa  
9 Huỳnh Thị Bích Duyên GV Thiết Bị  
10 Nguyễn Thị Phương Anh GV Hóa + TBị  
         
         
       
TỔ NGỮ VĂN  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Trần Văn Quang GV Văn - TT  
2 Lê Thị Kim Cúc GV Văn  
3 Đỗ Thị Thu GV Văn  
4 Trần Thị Trúc Hạ GV Văn  
5 Nguyễn Thị Như Hoa GV Văn  
6 Hoàng Yến Phi GV Văn  
7 Ngô Phú Thành GV Văn  
8 Bạch Văn Thắng GV Văn  
9 Lê Như Thuyết GV Văn  
10 Nguyễn Thị Hồng Vân GV Văn  
         
       
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Phạm Thị Nguyên Thủy GV Sử Địa-TT  
2 Thái Thị Lệ Hương GV Địa  
3 Nguyễn Thị Kim Yến GV Địa  
4 Nguyễn Thị Giang GV Sử  
5 Lê Thị Diệu GV GDCD  
6 Lê Thị Yến GV GDCD  
         
       
       
TỔ NĂNG KHIẾU  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
         
1 Trần Hữu Cân GV MThuật - TT  
2 Đặng Thị Hồng Trang GV Mỹ thuật  
3 Đỗ Thị Hồng Gấm GV Mỹ thuật  
4 Lê Việt Tuấn GV Thể dục  
5 Trương Công Khanh GV Thể dục  
6 Lê Phú Cam GV Thể dục  
7 Phan Hữu Quý GV Thể dục  
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm GV Nhạc  
9 Hoàng Thị Thu Thủy GV Nhạc  

 

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02