• Câu lạc bộ
  Nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các cựu học sinh của trường.
 • Câu lạc bộ
  Nơi các ý tưởng sáng tạo của em học sinh giao lưu và học hỏi với nhau.
 • Y tế học đường
  Cách giữ gìn vệ sinh học đường và phòng tránh một số bệnh thường gặp.

Lãnh đạo trường qua các thời kỳ

HIỆU TRƯỞNG
 

Thầy Đỗ Văn Tây

(1994 - 2004)

Cô Lê Thị Huệ

(2004 - tháng 8/2010)

 

Cô Hồ Thị Thu Thanh

(Tháng 9/2010 đến nay)

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Nguyễn Thị Phú Thầy Trang Thanh Thầy Phạm Tín Dũng
(1999 - 2006) (1994 - 1999) (1999 - đến nay)
  (2006 - 2011)  

Website liên kết

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 03
 • Icon 02